PODEJŚCIE „EVAGO SKILLS” Spółka z o.o.

PODEJŚCIE „EVAGO SKILLS” Spółka z o.o.

Istotą szkoleń „EVAGO SKILLS” Spółka z o.o. jest osiągnięcie ustalonych z Klientem celów szkolenia. W tym celu stosujemy narzędzia diagnostyczne, ustalamy potrzeby i cele szkolenia. Poznanie naszych Klientów i ich potrzeb stanowi punkt wyjścia do zaprojektowania i realizacji szkoleń szytych na miarę naszych partnerów.

Dopasowujemy formy, metody, techniki i narzędzia do aktualnych potrzeb naszych partnerów.

Ustalamy szczegóły merytoryczne i logistyczne, tak by świadczona usługa szkoleniowa była zgodna z celami, oczekiwaniami i potrzebami Klienta.
Ewaluacja poszkoleniowa przeprowadzana na życzenie Klienta dostarcza mu jasnej informacji co do osiągniętych celów szkolenia a dla nas stanowi cenną wskazówkę dla naszego własnego rozwoju.

Po szkoleniu zamkniętym, w uzgodnieniu z Klientem, przygotowujemy raport poszkoleniowy zawierający min. nasze wnioski i rekomendacje co do dalszych działań, potrzeb Klientów.
Dbamy o rzetelność i jakość informacji i materiałów szkoleniowych.
Każde nasze szkolenie jest wykonywane z uczciwością i należytą starannością.

Uczestnicy naszych szkoleń mają zapewniony kontakt z opiekunem szkolenia z ramienia „EVAGO SKILLS” Spółka z o.o., który reaguje na ich potrzeby uczestników i dba o ich komfort.

Stale podnosimy nasze kompetencje dzięki czemu zapewniamy wysoką jakość szkoleń.

NASZE WARTOŚCIINFORMACJE PRAWNE

PROFESJONALNE SZKOLENIA
DLA SEKTORA PRYWATNEGO, FIRM I INSTYTUCJI

SZYBKI KONTAKT


Administratorem Twoich danych osobowych jest „EVAGO SKILLS” Spółka z o.o. z siedzibą w Łąkcie Dolnej, NIP: 8681971570, REGON:380826369, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000741646. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pytania dot. dziedziny prywatności w "EVAGO SKILLS Sp.zo.o." prosimy kierować pod adres: daneosobowe@evagoskills.pl. Chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.

„EVAGO SKILLS” Spółka z o.o.

Łąkta Dolna 251
32-733 Trzciana

Konsultanci:

Ewa Matras
tel.: +48 729 972 038, e-mail: ewa.matras@evagoskills.pl

Małgorzata Mazur-Ciok
tel.: +48 729 972 036, e-mail: malgorzata.mazur-ciok@evagoskills.pl

Mariusz Matras
tel.: +48 729 972 037, e-mail: mariusz.matras@evagoskills.pl

E-mail:

kontakt@evagoskills.pl

Informacje:

NIP: 8681971570
REGON: 380826369
KRS: 0000741646
NR KONTA: 56 1140 2004 0000 3202 7796 0614

„INWESTYCJA W WIEDZĘ WYPŁACA NAJLEPSZE ODSETKI”
~ Benjamin Franklin

„EVAGO SKILLS” Spółka z o.o.
Łąkta Dolna 251, 32-733 Trzciana
NIP: 8681971570, REGON: 380826369, KRS: 0000741646