O nas

Jako start-up na rynku usług szkoleniowych chcemy aby „EVAGO SKILLS” Spółka z o.o. było odpowiedzią na rosnącą potrzeby w zakresie edukacji prawnej biznesu, administracji i organizacji.

Oferujemy szkolenia prawne w formule otwartej i zamkniętej dostosowane do potrzeb, celów i oczekiwań Klientów.

Starannie wyselekcjonowana kadra ekspertów-pasjonatów zapewnia wysoką zawartość merytoryczną naszych szkoleń prawnych i materiałów szkoleniowych.

Wyróżnia nas specjalizacja, praktyczne podejście do wyzwań naszych Klientów oraz zaangażowanie.

Chcemy być partnerem i pierwszym wyborem naszych Klientów w branży usług szkoleń prawnych.

Już dziś pracujemy na zaufanie, którym obdarzysz nas jutro.

WARTOŚCI „EVAGO SKILLS” Spółka z o.o.

praktyka

do współpracy zapraszamy tylko doświadczonych trenerów którzy są pasjonatami swoich dziedzin i stosują daną dziedzinę prawa w swojej codziennej praktyce zawodowej, tak by mogli przekazać Państwu wiedzę w dostosowanej do wymogów praktyki formie, bez nudnych wykładów ex katedra

skuteczność

chcemy dostarczać odpowiedzi na praktyczne problemy prawne a nie mnożyć akademickie dysputy, uczestnicy wychodzą ze szkolenia z gotowymi rozwiązaniami, większą świadomością prawną i wiedzą

indywidualne podejście

nie traktujemy żadnego szkolenia sztampowo a staramy się znaleźć rozwiązanie odpowiadające na potrzeby indywidualne i grupowe uczestników szkolenia

satysfakcja Klientów

szkolenia są dla Państwa a nie dla nas, jakość i dostosowanie do Państwa potrzeb są dla nas najwyższym priorytetem

PODEJŚCIE „EVAGO SKILLS” Spółka z o.o.

Istotą szkoleń „EVAGO SKILLS” Spółka z o.o. jest osiągnięcie ustalonych z Klientem celów szkolenia. W tym celu stosujemy narzędzia diagnostyczne, ustalamy potrzeby i cele szkolenia. Poznanie naszych Klientów i ich potrzeb stanowi punkt wyjścia do zaprojektowania i realizacji szkoleń szytych na miarę naszych partnerów.
Dopasowujemy formy, metody, techniki i narzędzia do aktualnych potrzeb naszych partnerów.

Ustalamy szczegóły merytoryczne i logistyczne, tak by świadczona usługa szkoleniowa była zgodna z celami, oczekiwaniami i potrzebami Klienta.

Ewaluacja poszkoleniowa dostarcza Klientowi jasnej informacji co do osiągniętych celów szkolenia a dla nas stanowi cenną wskazówkę dla naszego własnego rozwoju.

Po szkoleniu zamkniętym przygotowujemy raport poszkoleniowy zawierający min. nasze wnioski i rekomendacje co do dalszych działań, potrzeb Klientów.

Dbamy o rzetelność i jakość informacji i materiałów szkoleniowych.
Każde nasze szkolenie jest wykonywane z uczciwością i należytą starannością.
Każda usługa świadczona jest w oparciu o umowę regulującą nasze wzajemne relacje.

Uczestnicy naszych szkoleń mają zapewniony kontakt z opiekunem szkolenia z ramienia Evago skills, który reaguje na bieżące potrzeby uczestników i dba o ich komfort.

Stale podnosimy nasze kompetencje dzięki czemu zapewniamy wysoką jakość szkoleń.

PROGRAM SZKOLENIA

ANALIZA POTRZEB

MODYFIKACJA PROGRAMU

SZKOLENIE

EWALUACJA

DORADZTWO INDYWIDUALNE

Oddzielna usługa, realizowana we współpracy z zaprzyjaźnionymi ekspertami.

Partnerzy merytoryczni

W calu dostarczenia Państwu najwyższej jakości szkoleń współpracujemy z:

PROFESJONALNE SZKOLENIA
DLA SEKTORA PRYWATNEGO, FIRM I INSTYTUCJI

SZYBKI KONTAKT


Administratorem Twoich danych osobowych jest „EVAGO SKILLS” Spółka z o.o. z siedzibą w Łąkcie Dolnej, NIP: 8681971570, REGON:380826369, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000741646. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pytania dot. dziedziny prywatności w "EVAGO SKILLS Sp.zo.o." prosimy kierować pod adres: daneosobowe@evagoskills.pl. Chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.

„EVAGO SKILLS” Spółka z o.o.

Łąkta Dolna 251
32-733 Trzciana

Konsultanci:

Ewa Matras
tel.: +48 729 972 038, e-mail: ewa.matras@evagoskills.pl

Małgorzata Mazur-Ciok
tel.: +48 729 972 036, e-mail: malgorzata.mazur-ciok@evagoskills.pl

Mariusz Matras
tel.: +48 729 972 037, e-mail: mariusz.matras@evagoskills.pl

E-mail:

kontakt@evagoskills.pl

Informacje:

NIP: 8681971570
REGON: 380826369
KRS: 0000741646
NR KONTA: 56 1140 2004 0000 3202 7796 0614

„INWESTYCJA W WIEDZĘ WYPŁACA NAJLEPSZE ODSETKI”
~ Benjamin Franklin

„EVAGO SKILLS” Spółka z o.o.
Łąkta Dolna 251, 32-733 Trzciana
NIP: 8681971570, REGON: 380826369, KRS: 0000741646