Kadra trenerska

Kadra trenerska

„EVAGO SKILLS” Spółka z o.o. to przede wszystkim zespół ekspertów z różnych dziedzin prawa. Trenerzy, których zapraszamy do współpracy to nie tylko specjaliści w danej dziedzinie, ale przede wszystkim praktycy. Nasz zespół trenerski daje Ci pewność, że szkolenie przeprowadzi trener posiadający wiedzę ekspercką i doświadczenie praktyczne. Trenerzy „EVAGO SKILLS” Spółka z o.o. to pasjonaci swoich dziedzin-przekażą Państwu maximum wiedzy w przystępnej formie.

Dołącz do naszego zespołu

Jeśli jesteś expertem w danej dziedzinie prawa lub jesteś praktykiem prawa i stosujesz je na co dzień w swojej pracy, kochasz to, co robisz , stale się rozwijasz i dobrze czujesz się w kontakcie z grupą, chcesz dzielić się swoją wiedzą i pasją prześlij CV i listu motywacyjnego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji.

Aplikacje można wysłać na adres: kontakt@evagoskills.pl lub korzystając z opcji Aplikuj.

Formularz rekrutacyjny


 

Administratorem danych jest „EVAGO SKILLS” Spółka z o.o. z siedzibą w Łąkcie Dolnej, NIP: 8681971570, REGON:380826369, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000741646 . Podanie danych jest dobrowolne, są one wykorzystywane dla celów rekrutacji prowadzonych przez „EVAGO SKILLS” Spółka z o.o., na podstawie zgody lub na żądanie Kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO). Dane mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których „EVAGO SKILLS” Spółka z o.o. prowadzi rekrutacje. Istnieje możliwość cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Dane przechowywane są do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych. Pytania dot. dziedziny prywatności w „EVAGO SKILLS” Spółka z o.o. prosimy kierować pod adres: daneosobowe@evagoskills.pl. Chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności

Kadra zarządzająca

„EVAGO SKILLS” Spółka z o.o. to przede wszystkim zespół ekspertów z różnych dziedzin prawa. Trenerzy, których zapraszamy do współpracy to nie tylko specjaliści w danej dziedzinie, ale przede wszystkim praktycy. Nasz zespół trenerski daje Ci pewność, że szkolenie przeprowadzi trener posiadający wiedzę ekspercką i doświadczenie praktyczne. Trenerzy „EVAGO SKILLS” Spółka z o.o. to pasjonaci swoich dziedzin-przekażą Państwu maximum wiedzy w przystępnej formie.

Jan Kowalski

Dyrektor Zarządzający

PROFESJONALNE SZKOLENIA
DLA SEKTORA PRYWATNEGO, FIRM I INSTYTUCJI

SZYBKI KONTAKT


Administratorem Twoich danych osobowych jest „EVAGO SKILLS” Spółka z o.o. z siedzibą w Łąkcie Dolnej, NIP: 8681971570, REGON:380826369, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000741646. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pytania dot. dziedziny prywatności w "EVAGO SKILLS Sp.zo.o." prosimy kierować pod adres: daneosobowe@evagoskills.pl. Chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.

„EVAGO SKILLS” Spółka z o.o.

Łąkta Dolna 251
32-733 Trzciana

Konsultanci:

Ewa Matras
tel.: +48 729 972 038, e-mail: ewa.matras@evagoskills.pl

Małgorzata Mazur-Ciok
tel.: +48 729 972 036, e-mail: malgorzata.mazur-ciok@evagoskills.pl

Mariusz Matras
tel.: +48 729 972 037, e-mail: mariusz.matras@evagoskills.pl

E-mail:

kontakt@evagoskills.pl

Informacje:

NIP: 8681971570
REGON: 380826369
KRS: 0000741646
NR KONTA: 56 1140 2004 0000 3202 7796 0614

„INWESTYCJA W WIEDZĘ WYPŁACA NAJLEPSZE ODSETKI”
~ Benjamin Franklin

„EVAGO SKILLS” Spółka z o.o.
Łąkta Dolna 251, 32-733 Trzciana
NIP: 8681971570, REGON: 380826369, KRS: 0000741646