Doradztwo

„Wierzę, że jeśli pokażesz ludziom problemy i wskażesz ich rozwiązania, to pobudzisz ich do działania.”
~Bill Gates

DORADZTWO „EVAGO SKILLS” Spółka z o.o.

W ramach usługi doradztwa Eksperci „EVAGO SKILLS” Spółka z o.o.  wspierają naszych Klientów wiedzą i doświadczeniem – diagnozujemy obszary problematyczne a następnie rekomendujemy optymalne rozwiązania.

Świadczone przez EVAGO SKILLS sp. z o.o. usługi doradcze mogą być naturalną kontynuacją procesu szkoleniowego ale mogą być też świadczone oddzielnie jako samodzielna usługa.

Naszych klientów wspieramy w obszarze szeroko rozumianego rozwoju wiedzy i kompetencji, oferując pomoc w zakresie diagnozy potrzeb szkoleniowych, weryfikując wiedzę poprzez specjalistyczne testy, planując rozwój kompetencji pracowników w obszarach związanych z otoczeniem prawnym, w tym regulacyjnym.

Jesteśmy do dyspozycji zarówno na etapie zakładania działalności gospodarczej jak i prowadzenia biznesu. Na Państwa życzenie nasi Eksperci pomogą w zaprojektowaniu i przygotowaniu dla Państwa projektów szkoleniowych  wymaganych przez przepisy prawa jak również dostosowanych do Państwa indywidualnych potrzeb.

„Dobrze sformułowany problem to problem w połowie rozwiązany.”
~Charles Kettering

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z naszymi konsultantami bezpośrednio lub za pomocą formularza.

PROFESJONALNE SZKOLENIA
DLA SEKTORA PRYWATNEGO, FIRM I INSTYTUCJI

SZYBKI KONTAKT


Administratorem Twoich danych osobowych jest „EVAGO SKILLS” Spółka z o.o. z siedzibą w Łąkcie Dolnej, NIP: 8681971570, REGON:380826369, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000741646. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pytania dot. dziedziny prywatności w "EVAGO SKILLS Sp.zo.o." prosimy kierować pod adres: daneosobowe@evagoskills.pl. Chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.

„EVAGO SKILLS” Spółka z o.o.

Łąkta Dolna 251
32-733 Trzciana

Konsultanci:

Ewa Matras
tel.: +48 729 972 038, e-mail: ewa.matras@evagoskills.pl

Małgorzata Mazur-Ciok
tel.: +48 729 972 036, e-mail: malgorzata.mazur-ciok@evagoskills.pl

Mariusz Matras
tel.: +48 729 972 037, e-mail: mariusz.matras@evagoskills.pl

E-mail:

kontakt@evagoskills.pl

Informacje:

NIP: 8681971570
REGON: 380826369
KRS: 0000741646
NR KONTA: 56 1140 2004 0000 3202 7796 0614

„INWESTYCJA W WIEDZĘ WYPŁACA NAJLEPSZE ODSETKI”
~ Benjamin Franklin

„EVAGO SKILLS” Spółka z o.o.
Łąkta Dolna 251, 32-733 Trzciana
NIP: 8681971570, REGON: 380826369, KRS: 0000741646